0

Предвид факта, че по презумпция българите са компетентни социални единици, които не носят анцуг в ежедневието си, уважават родния си език и се чувстват комфортно, когато боравят с граматиката и пунктуацията му, искам да ви попитам изписването на колко думи в това изречение бихте сгрешили? Нито една!?

Браво! Вие сте шампиони. Но не си мислете, че ще се измъкнете толкова лесно. Това е списък с (вероятно) едни от най-трудните за писане думи в българския език. И ако това се случи, не бързайте да се обвинявате в неграмотност, защото по неофициална наша констатация – мнозинството от българите биха объркали (или най-малкото се замислили над) голяма част от тези думи.

В списъка ни няма да видите шокиращо придобилото популярност “не знам”, което дори хора, завършили университет, често пишат слято. Или пък изключително объркващата и “коварна”, но иначе кратка думичка овца, чието изписване преди време се беше превърнало във виц (Коя дума може да се напише изцяло погрешно? Увца, оФца, УФцЪ, УФТСЪ).

Повечето от думите с подвеждащ правопис в езика ни са чуждици, други – сложно съставни или производни. Трудно ни беше да се вложим в списък от едва 35 думи, но вие не се срамувайте да го допълвате с нови предложения. Време е да тествате сами себе си (а защо не и колегите или приятелите си)!

ВЯРНО

ГРЕШНО

техникУм техникОм
пицАрия пицЕрия
панИхида  панАхида
 теорЕтично  теорИтично
отверТка  отверка
безСпорно безпорно

 Думата е образувана от “без” и “спор”, а не от “без” и “порно” – става дума за нещо, за което няма нужда да се спори, а не за ситуация, която не може да мине без порно.

 креНвирш  креМвирш
мерУдия мерОдия
предвид В предвид, Впредвид
махмУрлук махмОрлук

Думата произлиза от makhmur – пиян на арабски – с добавяне на турската наставка –lik.

презуМПция презунция, презумция

Идва от латинското prаesumptio. Означава предварително приемане на нещо за вярно до доказване на обратното, хипотеза, предположение.

 асФалт  асВалт
коНфитюр коМфитюр

Думата идва от френската la confiture – изделие, приготвено най-общо чрез варенето и сгъстяването на смес от плодове и захар. няма нищо общо с коМпот.

беНка   беМка
 кУмир  кОмир
аргУмент аргОмент
лАвина лЪвина

Имайте предвид, че в случая не става дума за тичащи лъвове, а за падащ сняг.

булчИнски булчЕнски
кУраж кОраж
еВФемизъм еФемизъм

Освен изписването на тази дума, много българи не знаят и нейното значение. Евфемизъм е дума или израз, които се употребяват вместо други, неудобни в дадената ситуация, или такива, които са груби и неприлични.

корИгирам корЕгирам

Не се заблуждавайте за правописа на тази дума от думата корекция. Глаголът коригирам идва от латинското corrigo. Затова е правилно да се изписва с И.

едИница едЕница
анцуг анцНг, анцуК, анцуНГ

Да, макар думата да произлиза от немското (der) Anzug, което означава костюм, в българския език тя обозначава спортен екип – който мнозина нашенци приемат действително и буквално за официално облекло.

 мушмОрок  мушмУрок 
маниЯ, маниАк маниА, маниЯк
пухкав пухкаФ
чуВствам чуствам
сУета сОета

Правописна грешка, която обикновено правят особено сОетни хора.

акУмУлатор акОмОлатор, акумОлатор, акОмулатор
чиФт чиВт

Дума, която често върви в комплект с още две, напълно възможни да заблудят по-небрежните към правописа български граждани: НоФ чиВт Убувки.

невинаги не винаги

От думите, които просто трябва да запомните, че се пишат слято. Също както неслучайно и неочакващ.

 деТектив  деДектив 
абитУрИент  абитЮрент, абитурент 

Да, тази дума се пише с У, а не с Ю и в края Е-то си прави компания с едно И. Два факта, в чиято правота вероятно никога няма да мога да убедя половината от лелките и бабите в квартала ми.

лимонтУзУ лимонтОзу, лимонтОзО

Думата идва от сложно съставния турцизъм limontuzu – съставен от limon (лимон) + tuz (сол).

претекст преДтекст

Думата сАрма означава завита в зелев или лозов лист смес от кълцано месо и ориз, думата сЪрма обаче обозначава посребрени или позлатени медни жички, които се използват за шев и бродерия. И двете думи са турцизми, а до 2002 г. сърма и сарма бяха дублетни форми. Подобна е ситуацията и с конфузен и сконфузен. Конфузен момент, но сконфузен човек (в смисъла на засрамен).

Източник: УЧИТЕЛИ


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *