0

Наследствена пенсия се отпуска на децата, родителите или съпруг/ата на починалия. Децата имат право на тази пенсия:

– Докато навършат 18 години;

– Ако учат – до навършване на 26 години;

– Ако са инвалидизирани преди навършване на 18 години (или на 26 години, ако са студенти), правото на наследствена пенсия се запазва;

– Децата родени в брака, осиновени или извънбрачните деца.

 

Децата трябва да удостоверят, че учат в началото на всяка учебна година. Това удостоверение се издава от учебното заведение. Право на пенсия имате независимо дали учите в България или в чужбина. Ако се налага да прекъснете обучението си заради заболяване, бременност и отглеждане на малко дете, запазвате правото си на пенсия когато спазите правилата на съответното учебно заведение. Пенсията ще се изплаща за общо две години на прекъснато обучение.

Съпрузите имат право на наследствена пенсия 5 години по-рано от необходимата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако преживелият съпруг е неработоспособен, наследствената пенсия се изплаща независимо от възрастта.

 

Родителите на починалото лице имат право на наследствена пенсия ако са навършили възрастта за пенсия, но не я получават. Ако човекът е починал по време на наборна военна служба или по време на военна служба в операции или мисия в чужбина, родителите имат право на наследствена пенсия независимо от възрастта си и заедно с личната си пенсия. Наборната военна служба беше отменена в България през 2008 г.

 

Добавката от пенсията или пенсиите на починал съпруг се изплаща на пенсионери – съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е 26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг/а.

Ако починалият не получава пенсия, добавката се определя от пенсиите, които е трябвало да получава ако беше жив. Ако получавате наследствена пенсия, нямате право на тази добавка.

Наследствената пенсия е процент от полагащата се лична пенсия на починалия. Този процент се определя в зависимост от това колко наследници имат право на тази пенсия:

 

– при един наследник – 50%;

– при двама наследници – 75%;

– при трима и повече наследници – 100%.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички, които имат право на тази пенсия и се разпределя поравно между тях. Минималната сума на наследствената пенсия не може да бъде по-ниска от 85% от минималната сума на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Ако и двамата родители или осиновители са починали, децата получават наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.

 

Източник: glasnews


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *