Макгахан – Освободителят на България. Репортажите му за Априлското въстание и Баташкото клане обръщат световното мнение в наша полза

Решителна и пряка е подкрепата на американските мисионерски учебни заведения за народноосвободителното ни движение. По време на Априлското въстание българските студенти, които са…