0

Молитва за лекуване

Господи, Ти си източникът на Живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа,
да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от
всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила
и живот, с младост и красота и да развие в мен дарби и способности, за да мога
да живея, да се уча и да Ти служа.

Амин.

 

Молитва за изцеление

Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа
с радост. Искам да посветя живота си на служене на Любовта, на изпълнението на
Твоята Воля.

Амин.

 

Молитва, когато заболеете

Не бива да се страхувате, ако се разболеете. Сложете ръцете си на болното място
и кажете:

Това е Живот вечен – да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото
си изпратил.

Това е Живот вечен – да позная Любовта, Мъдростта и Истината.

Това е Живот вечен – да позная, че Бог е Дух, Които царува навсякъде.

Амин.

 

Молитва за изцеление на ближния

Господи на силите, Ти си ни прибежище из род в род. Твоите милости во веки славим.
Направил си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна ръка да въздаваш
милост на онези, които Те познават в името Ти.

Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (сестра) . . . (произнася се името), дай внимание на страданията му (й) и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите
Ти, когато си казал: „Въззови към Мен и ще ти оттоворя, защото Аз Господ Бог Твой
съм, Който подкрепя десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна! Не
бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш
през водата. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и
пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!“

И сега чуй молбата ми, Господи, и излей върху му (й) от обилната Си милост!

Амин

Молитва за лечение и изцеление на болни 

Молитвата се отправя в сряда, събота и неделя в 7 и 9 ч. преди обяд, като се
произнася и личното име на болния.

Всеприсъствуващи Всеблаги Боже, в името на Господа, Който е говорил с раба Ти,
да дойде ТВоето изцеление чрез нас – Твоите слуги, за слава на името Ти. Благодарим
Ти, че си ни послушал. Ти си само наш Господ и, освен Тебе, другиго нямаме. Ти
си, Който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото.
Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни
източника на сърцето за добро и силите на тялото – за работа полезна. Нека този
наш брат (сестра) . . . (произнася се името), които (която) страда, да приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се
радваме в проявлението на Твоята Любов, Благост и Сила.

Амин.

 

Молитва за здравен на ближния

Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здравето, ние, Твоите чеда, събрани
днес в името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.

Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат
(сестра) . . . (произнася се името), който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим
Ти се, излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея)
и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве,
обнова в живота, който Ти съхраняваш за Твоите избрани.

Велики Господи, нека още сега този наш брат (тази наша сестра) приеме Твоята
велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).

Господи, благодарим Ти, че си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в
живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.

Амин.

 

Молитва при болни – Духът Святий

Ако е някой в Христа, той е създание ново.

И ще дойдат над теб всички тези благословения и ще починат.

Аз ще те изцеля. Едно тяло и един Дух!

Аз съм Господ, който те изцелявам. Бъди очистен!

Боже, бъди милостив към мене, грешния. Изцели душата ми и помилвай ме.

Молете се един за други, за да изцелеете!

Молбата, която е с вяра, ще избави страдующия . . . (произнася се името).

Амин.

 

Източник: ikonite


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *