0

След Втората световна война числеността на столицата ни започва да расте с бързи
темпове. Градът се благоустроява и модернизира. Оформя се централният площад с
монументалните сгради на Партйния дом, Държавния съвет, Министерския съвет, представителния
хотел „Балкан“ и ЦУМ. С построяването на жилищните комплекси „Ленин“, „Изток“,
„Младост“, „Западен парк“, „Девети септември“, „Хиподрума“, „Борово“, „Свобода“
и др. се преобразява и периферията на града.

 

Започва да се обръща по-голямо значение на индустриализацията, като продължава
градоустройството и жилищното строителство. София е най-голямото промишлено средище
на страната, като преимущество се дава на развитието на тежката промишленост,
която е силно концентрирана в две зони: Северна и Гара Искър.Други промишлени
ядра са Кремиковци, гара Яна, Курило, Костинброд, Илиянци, Казичане и др. През
60-те години влиза в експлоатация металургичният гигант “Кремиковци”. Едни от
най-големите промишлени предприятия съсредоточени в столицата са : Завода за електрокари
“6 септември”, Завод „Електроника“, Завод за правотокови електродвигатели, Завод
за домашни хладилници “Антон Иванов”, Котлостроителен завод, Заводи за трансформатори,
за електродвигатели и за високоволтова апаратура към Комбината за силнотокова
електротехника, Завод за асансьори, Завод „Електра“, Завод „Искра“, Медикоапаратурен
завод, Завод за електронни преобразователни елементи, Завод за агрегатни машини
и леярна към Комбината за металорежещи машини, Заводи за телефонни централи, за
радио и телевизори и за електроапаратура към Слаботоковия комбинат “Кл.Ворошилов”,
Силнотоков завод „Васил Коларов”, Завода за металорежещи машини и др.

Леката промишленост е съсредоточена в заводите “Осми март”, “Витоша”, “Лиляна
Димитрова”,шоколадова фабрика”Малчика”, чорапена фабрика “Вълчо Иванов”, обувния
завод “9-ти септември”, заводът за дограма „Маршал Толбухин”, Кожухарския завод
БКИ – Гара Искър и др.

 

В София е концентрирана основната научна и изследователска дейност в промишлеността.
Проектират се и са изградени базите на институтите по електро- и мотокари, металорежещи
машини, хладилна техника, радиоелектроника, комплексна автоматизация, техническа
кибернетика, изчислителна техника, приборостроене, металознание и технология на
металите, заваръчна техника, ЦНИИТМАШ, „Интрансмаш“ и др.

По времето на социализма се разширява се и се обновява пътната мрежа и градския
транспорт. През 1979 г. започват първите строителни работи по проекта за Софийското
метро. През 70-те започва и изграждането бул. “България”, който свързва центъра
на София с южните квартали на града. Емблематични сгради за столицата построени
през социализма са залите “Универсиада”,”Фестивална”,”Христо Ботев”, хотелите
“Балкан”, „Гранд-хотел София“,”Плиска”, “Рила”, “Витоша Ню Отани”, “Родина” ,
“Новотел Европа” и др., ЦУМ, сградите на БПС, “Енергопроект” и др.

През 1981 г. по случай 1300 години от създаването на българската държава тържествено
е открит Народният дворец на културата.

В столицата са съсредоточени и по-голямата част от ВУЗ в страната, като за жилищните
нужди на студентите в началото на 70-те е проектиран и построен Студентският град
“Хр.Ботев”.

През втората половина на 20 век към София са присъединени много от съседните
села, които дотогава са самостоятелни, както и от средата на 60-те години започва
и масовото жилищно строителство за задоволяване на непрекъснато нарастващото население
на столицата.

 

В края на 70-те години е изграден и най-големият жк в България “Люлин”.

София е и голям търговски център с добре уредените си магазини и квартални пазари.
Столицата ни е и най-големият център на науката и културата. Тук са БАН, СУ „Кл.Охридски“
и много други ВУЗ-ове, научни институти, Народната библиотека. При социализма
в София се уреждат и редица музеи: на революционното движение, на руско-българската
бойна дружба, къщите музеи на Г. Димитров и Д. Благоев, НХГ и много други.

Преди 1990 г около София е имало добре оформена селскостопанска зона, като от
неиното производство са се задоволявали част от нуждите на града.

Населението на столицата ни въпреки ограниченията с т.нар.жителство нараства
много бързо, като през 1985 г. наброява на над 1 200 000 души. До 1990 г. София
е разделена на райони като като за дадения район отговаря съответния районен съвет,
наричани разговорно райсъвет. Към 1984 г. София е разделена на 7 района, които
са съответно: 1 – Ленински ; 2 – Коларовски ;3 – Димитровски; 4 – Благоевски;
5 – Левски; 6 – Кирковски; плюс селския 7-ми район Девети септември. След това
се обособяват още 5 района(Кремиковски, Христо Ботев, Люлин, Искър).

 

  
 


 


 
 

 

Източник: socbg


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *