0

Известна българка в Германия се докопа до държавен финансов ресурс чрез употребата на неправителствена организация „Кауза Пещера“, която трябваше да се бори срещу завода-замърсител „Биовет“ АД

Сдружението, за което цяла България беше известена, че ще бори химичните замърсявания на завод „Биовет“ в Пещера, от екологично стана културно. Роднини по права линия поеха управлението му и то вече получава държавни средства от Националния  фонд „Култура“ на българското културно министерство.

 

ПРЕДИСТОРИЯТА

През 2017година в България е регистрирана неправителствена организация с идеална цел в обществена полза. Името й е „Кауза Пещера“. За неин председател е избрана Катя Тодорова Костова – българка, живееща от десетилетия в Берлин. Основният предмет на тази НПО е екологичен. Тя има за цел да опазва здравето и живота на хората в община Пещера, да възстановява биосферния резерват „Купена“ в близост до родопското градче и да предотвратява и ограничава екологичните замърсявания там.

До тук нищо скандално или нередно, освен това, че още преди да бъде създадено сдружението прави споразумение именно със завода, който уж трябва да  контролира. Това споразумение силно разбунва духовете на жителите в Пещера, а при подписването му присъстват регионални медии- журналисти от местната преса, телевизионни репортери и други.  Главно действащо лице по казуса е именно пещерката Катя Тодорова Костова. Пред своите съграждани тя се ангажира с изпълнение на контрола върху дейността на предприятието. С ред скандали и нередности берлинчанката Катя Костова регистрира неправителствена организация, която да  изпълни тази цел.

 

Според документите, подадени от Костова  в Пазарджишкия Окръжен съд по фирмено дело №54/2017г. основен предмет на дейност на НПО „Кауза Пещера“ е: “ …опазване на околната среда, предотвратяване замърсяването и други.“ ЦЕЛИ на сдружението са: „Защита и опазване на околната среда и защита на здравето на хората. Други…“

В управителния съвет на НПО „Кауза Пещера“ са избрани пет члена, а Катя Костова е избрана за председател.

За периода на своето съществуване от създаването си до 08.07.2021г.  сдружението не отчита никаква дейност. Гръмко същото обаче се рекламира като защитник здравето на жителите на Пещера и екологията в града.

 

 ОБЩЕСТВЕНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОСЪЖДАНАТА В БЕРЛИН БЪЛГАРКА СЕ ТРАНСФОРМИРА В СЕМЕЙНО

Неправителствената организация с екологична насоченост „Кауза Пещера“ провежда Общо събрание на 8.07.2021г. Членовете, присъстващи на него са десет на брой, а повече от половината са роднини на Катя Костова:

  • Катя Тодорова Костова
  • Иванка Стойкова Кирякова – сестра на Катя Костова
  • Цветка Кирилова Сотирова
  • Славия Златанова Златанова
  • Боян Василев Йорданов
  • Пенка Панайотова Христоскова
  • Николина Костадинова Афенлиева – баба на Катя Костова
  • Георги Михайлов Костов – съпруг на Катя Костова
  • Михаил Георгиев Костов – син на Катя Костова
  • Елена-Никол Георгиева Костова – дъщеря на Катя Костова

На същата дата с протокол се приема изменение на Устава на сдружението, предложени са нови членове на Управителния съвет, старите са освободени от отговорност, а новият орган на управление е с променена численост и състав.  Катя Костова е преизбрана за председател, сестрата на Костова Иванка Кирякева е преизбрана за член на Управителния съвет, нов член на Управителния орган става синът на Костова Михаил.

 

ЕКОЛОГИЧНОТО СДРУЖЕНИЕ „КАУЗА ПЕЩЕРА“ СТАВА КУЛТУРНО

Новият роднински  Управителен съвет на организацията с нестопанска цел „Кауза Пещера“  приема и нов Устав. Предметът и основните цели се променят от екологични на културни. След вписването в Търговския регистър вече се появява нов код – спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство. НПО „Кауза Пещера“ вече има нов ПРЕДМЕТ : „Рекламна, издателска, информационна, посредническа, спомагателна и друга дейност“. Има и нови ЦЕЛИ: „Подпомагане развитието на съвременното българско изкуство, организиране на фестивали, форуми и събития в сферата на културата…“

 

РЕАЛНАТА ЦЕЛ

През 2000г. Министерството на културата създава Национален фонд „Култура“. Той подкрепя финансово българската култура и изкуство в страната и чужбина. Чрез него се осигурява безвъзмездно финансиране на творци и БЪЛГАРСКИ културни организации.

Катя Тодорова Костова има регистрирани търговски дружества в Германия и България, но те не отговарят на условията за безвъзмездно финансиране на проекти и отпускане на помощи от този фонд. Предвид незавидното й финансово състояние след присъдите за Костова е повече от наложително да се сдобие с неправителствена организация в сферата на културата, за да има достъп до държавен финансов ресурс. Тя вижда за удачно да трансформира  създаденото по съвсем различен повод сдружение „Кауза Пещера“ и го оборудва с изцяло роднински състав. По този начин програмите за държавно  финансиране вече са свободно достъпни за семейната НПО.

 

Всичко би било чудесно, ако от Катя Костова не е осъществена измама за целта. Методологията за одобрение на проектите във фонд „Култура“ допуска по-висок брой точки за създадени преди време организации. Възможността фондът да финансира едно новосъздадено сдружение е почти нулева. Ето защо Костова трансформира готово от преди няколко години такова от екологично в културно и така въвежда в заблуда методистите в министерството.

 

Ежегодно от Национален фонд „Култура“ се осигуряват финансиращи програми на стойност милиони левове. Една от разкритите финансиращи програми през 2021г. е „Творческо развитие“ с общ бюджет 200 000лв. и срок за кандидатстване до 16.09.2021г.

Прясно създаденото културно роднинско сдружение на Костова „Кауза Пещера“ кандидатства по проекта и е одобрено за финансиране под № TR1462U-2. Проектът на Сдружение „Кауза Пещера“ е за литература и предвижда гостуване на автори на  Арт театър в Германия – четири дни за развитие на проект в немската част на остров Узедом, последван от четири дни за професионални събития в Кьолн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин.

 

ПРОТИВОРЕЧИЯТА

Въпреки шумно огласяваните от г-жа Костова прокламации за това ,че тя лично отделя бюджет и самостоятелно финансира представянето на българската култура в Германия е добре да се знаят няколко неща:

– Дейността на Катя Костова е възмездна. За организираните мероприятия в Германия публиката заплаща билети, които освен хонорар на участниците съдържат в цената си и начислената печалба на дружеството, с което тя оперира.

 

– На организираните от г-жа Костова литературни четения на съвременни български автори публиката закупува литературните произведения на същите. Авторите отчисляват част от тези приходи за дейността на търговското дружество, наречено „Арт театър“, собственост на Костова

 

– Фрустриращото в случаите с литературните четения е, че за тези срещи, сега вече финансирани по програма от фонд „Култура“,  като домакин в рекламите на Костова е посочен Българският културен институт в Берлин. Тази институция е на българската държава и разполага с бюджет за осъществяването на тези срещи. Литературните срещи в останалите градове се осъществяват от ентусиасти- доброволци, чийто труд е изцяло безвъзмезден. Те организират същите като ангажират лекторски зали на свободен достъп и вършат цялата черна работа на Костова абсолютно безвъзмездно. Възмездена е единствено госпожа Костова и семейната й неправителствена организация

 

– В непосредствена близост до остров Узедом в Германия се намира вилата на госпожа Костова, а до момента не е известно на този остров да има тълпи от български читатели. Още повече не е известно защо за срещите им с творци българският данъкоплатец ще е задължен да плаща.

 

БЪДЕЩЕТО

Годишната програма за финансиране на юридически лица от Национален фонд „Култура“ за 2022 г. е многомилионна. Размерът на фонда за финансиране на частни културни организации само в първата сесия е над 20 милиона лева. Как ще бъдат изразходени и до колко от тях ще се опита да се докопа „Кауза Пещера“ е въпрос с милиони неизвестни.

Как се изразходват добитите средства на тази неправителствена организация и има ли прикрита търговия в дейността й тепърва ще става ясно. Всяка разходвана от нея държавна стотинка обаче ще бъде проверявана, а при най-малко наличие и разминаване в данните и отчетите й ще се произнасят разследващите органи в Република България.

 

В родният град на Катя Костова обаче Пещера ще има да почакат да дишат чист въздух и да се разхождат в „екологично чисти компоненти на околната среда“ . Костова е заета вече с култура, източване на фондове и излъга за пореден път.


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *