Пустиняк на плажа

Рак-пустинник (Clibanarius erythropus) “Глей ги онаа босчАтата къв задник е отпрала като каменополска биволица!” “Тия кво са кикерчат с тия джетове, да дойдат…