Само за минута прочетете, струва си: Ще ви отвори очите за цял живот!

В една стая бавно светели четири свещи. Била почти пълна тишина и можел да чуе
разговора им.

Първата свещ казала: “Аз съм МИР – хората не успяват да ме запазят, мисля, че
ще се изгася”. И веднага се изгасила.

Втората свещ казала: “Аз съм ВЯРА – за съжаление, много хора смятат, че не съм
необходима, няма смисъл да горя и нататък”. Само щом казала това, духал лек вятър
и свещта се изгасила.

Третата свещ жално казала: “Аз съм ЛЮБОВ – нямам вече сила, хората често ме забравят
и ме слагат на страни. Дори и забравят, че обичат своите близки”….и в същия
момент се изгасила.

Малко след това в стаята влязло едно дете: “Какво е това? Трябваше да горите
до край”, казало детето и започнало да плаче.

Тогава се обадила и четвъртата свещ: “Не бой се, докато аз горя, ще можем да
запалим останалите свещи. Аз съм “НАДЕЖДА” и запалило останалите.

Пламъкът на надеждата ВИНАГИ трябва да гори в сърцата ни, за да може всеки от
нас да запази вярата, мира и любовта…

 

Източник: sosnovini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *