0

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за управление на етажната
собственост, с които се улеснява процесът на вземане на решения.

Намалява се кворумът
за провеждане на общо събрание от 67 на сто на 51 на сто идеални части от общите
части на етажната собственост.

 

Когато не е налице изискуемият кворум, общото събрание да се отлага с един час
и да се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 26 на сто
идеални части от общите части на етажната собственост, а не както досега 33 на
сто.

 

Предвижда се общото събрание да може да се провежда и в смесен режим на работа
– присъствено и онлайн чрез видеоконференция, както и неприсъствено чрез декларация,
подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис.

 

Когато едно физическо или юридическо лице е собственик на повече от 51 на сто
идеални части от общите части на етажната собственост, общото събрание се провежда,
ако присъстват лично или чрез упълномощени представители собственици на най-малко
75 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, записаха депутатите.

 

Създава се правна възможност за откриване на индивидуална разплащателна банкова
сметка за събиране на разходите за управление и поддръжка.

Предвижда се за самостоятелен
обект, в който се пребивава не повече от 30 дни в рамките на една календарна година,
да се заплащат разходите за поддържане в размера, който е определен за един собственик,
ползвател или обитател.

 

Въвежда се публичен електронен регистър на професионалните управители, управителните
съвети и сдруженията на собствениците към Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ).

 

По решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 50 на сто идеални
части от общите части, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя)
могат да бъдат възлагани на професионален управител-търговец, вписан в регистъра
към МРРБ.

 

Предвижда се приемането на решение от общото събрание на етажната собственост
за разполагане на зарядна точка за автомобили също да става с мнозинство повече
от 50 на сто идеални части от общите.

С измененията се намалява и административната
тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот.


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *